Historia

Ätten Estenberg härstammar från Södermanland.

År 1719-10-29 adlades bondsonen Per Olofsson född 1646-09-15 med namnet Estenberg för att han troget tjänade riket och drottning Ulrika Eleonora.

Namnet Estenberg kom från gårdarna Edesta och Skarberga i Vårdinge socken i närheten av Gnesta.

År 1720 introducerades ätten som nr 1678 i den svenska adelskalendern.

Sonen Petrus Estenberg föddes år 1686 i Stockholm. Han blev student i Uppsala 1699 och 1716 blev han fil. adjunkt vid akademien Lund och 1718 var han hovsekreterare hos konung Stanislaus i Polen. 1719 utnämndes han till professor i grekiska vid universitetet i Lund.

1722 ingick Petrus Estenberg äktenskap med Regina Westersköld f 1698 i Helsingborg men uppväxt på Snälleröds säteri i Färingtofta socken.

År 1727 utnämndes han av konung Fredrik till kyrkoherde och prost i Jämshögs socken och tillträdde tjänsten 1728. Det var då en till ytan mycket stor socken och omfattade nuvarande Jämshögs, Kyrkhults och Näsums församlingar.

Petrus Estenberg verkade i Jämshög tills han avled den 26 april 1740. Hustrun Regina avled på Snälleröds säteri 1764. Båda ligger begravda under koret i Jämshögs kyrka.

Under den tid som han fick verka i Jämshög kom han att uträtta mycket.

I ett eftermäle om honom heter det bl. a ”Det fanns hos honom både klokhet och kraft, och modig och oförskräckt var han. En utomordentligt god förmåga att ta folk synes han ha haft. Genom sin rättvisa, djupa kunskaper, brinnande nit att bekämpa allt ont och vid alla tillfällen uppmana folket till gudsfruktan och goda seder, förvärvade han sig också respekt och framgång. Så gjorde Estenberg under sin relativt korta arbetsdag här en beaktansvärd insats i våra bygders etiska och kulturella utveckling”.

När Petrus Estenberg avled 1740, 54 år gammal, efterlämnade han förutom hustrun 8 barn varav de båda yngsta endast var 4 år.

Elsa Sara f. 1723 i Lund avled i Vånga 1762. Hon var gift med rusthållaren Jöns Persson. Många av deras ättlingar finns i dag i Jämshög och angränsande församlingar.

Hedvig Beata f 1725 i Lund död 1783 var gift med majoren i norsk tjänst Carl Gustaf von Kyle. Inga fler uppgifter finns om henne.

Carl f 1728 i Jämshög död 1815 i Stockholm. Han var hovrättsråd i Svea Hovrätt. Många ättlingar finns i dag i Älvdalen i Dalarna.

Sara Regina f 1729 i Jämshög död 1804 i Jämshög. Hon var gift med bonden Bengt Jeppsson och många ättlingar finns i Jämshög och angränsande församlingar.

Gabriel f 1732 i Jämshög och död 1759 i Stralsund där han var fältkamrer. Han var ogift.

Christina f 1733 i Jämshög och död 1803 i Agunnaryds församling. Hon var gift med Christian Langemark som avled kort tid efter giftermålet. Inga barn har spårats.

Fredrika f 1736 i Jämshög och död 1800 i Danmark. Hon var gift med vice kronofogden Johannes Dahlman, sedan Löcke. Det finns ättlingar i Danmark.

Ulrika f 1736 i Jämshög, d 1825 i Tjörnarp, Skåne. Hon var gift med fänriken vid Västgöta-Dals regemente Jakob Ludvig Chorman f 1729 i Landskrona död 1805 i Fryele, Jönköpings län. Ättlingar finns idag bl. a. i Halland.