Styrelsen

Ordförande

Marie Estenberg Andersson

Kung Kristoffers gata 25

252 34 Helsingborg

0702-966797

Email: xmarie_andersson@yahoo.se

Skype: xmarie.andersson

Vice ordförande

Marita Sigfridsson

Semaforvägen 1

375 31 Mörrum

0709-505101

Email: maritasigfridson-@hotmail.com

Sekreterare

Linda Niklasson

Ljungrydavägen 56-6

293 72 Jämshög

0702-563635

Email: stompan99@hotmail.com

Skype: 0702-563635

Kassör

Daniel Lennartsson

Kungsgatan 13

374 35 Karlshamn

0709-677906

Email: daniellennartsson26@gmail.com

Övriga ledamöter

Kerstin Persson

Skepparegatan 16 A

263 61 Viken

0703-918061

Email: kebope@gmail.com

Suppleanter

Anders Höglund

Lisas Höjd 5

681 43 Kristinehamn

0734-241409

Email: anders.hoglund1@outlook.com

Marie Hultberg

Annebergsgatan 3D

21466 Malmö

0709-815575

Email: info@transonet.se

Revisor

Bo Gertsson

Krankajen 18

211 12 Malmö

0738-404646

Email: b.gertsson@gmail.com